Hotelet del Bac

RUTES PER 4X4

Al costat de l’hotel comencen diferents pista forestals per fer sortides amb 4×4.
També des d’aquí comencen petites rutes de mitja jornada o jornada completa on
es poden realitzar visites a tots pobles del voltant